Odak Alanları

Odak Alanları

Üretimin, Tedariğin ve Perakendenin Devamlılığı

• Üretimin ve tedarik zincirinin devamlılığı temassız nasıl sağlanacak?
• Gıda ve medikal tedariğin devamlılığı nasıl sağlanacak?
• Endüstri 4.0 ve dijital ikiz uygulamaları nasıl yeni çözümler sunacak?
• Perakendede son mil teslimatında nasıl yeniliklere ihtiyaç duyulacak?

İSTİHDAMIN DEVAMLILIĞI VE UZAKTAN ÇALIŞMA TEKNOLOJİLERİ

• Hızlı istihdam kaybının olduğu sektörlerde işveren ve çalışanlar kayıplarını geri nasıl karşılayacaklar?
• Yüksek teknoloji sektörlerde istihdam kaybı nasıl fırsata dönüştürülecek?
• Dağınık ve evden çalışan iş gücünün koordinasyonu ve işbirliği nasıl sağlanacak?
• Serbest çalışan işgücünün (freelancers) karşılaştığı zorluklar nasıl çözülecek?
• Uzaktan çalışma ile artan siber güvenlik riskleri nasıl azaltılacak?

FİNANSAL DEVAMLILIK
 

• COVID-19 krizinden olumsuz etkilenen KOBİ’lere yönelik yeni kredi ve sigorta çözümleri nasıl olacak?
• Finansal değerlemelerde, kredi skorlamada veya risk ölçümünde kullanılan modellere COVID-19 ile ilgili belirsizlikler nasıl eklenecek?
• Temassız ödeme ve dijital cüzdanlar ile ödeme deneyimleri nasıl değişecek?
• Mali krizlere karşı toplum ve iş dünyası nasıl hazırlıklı hale getirilecek?

TEMİZ TEKNOLOJİLER VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

• Su kullanımı nasıl daha verimli olacak?
• Temiz su ihtiyacı nasıl karşılanacak?
• Su kaynakları, denizler ve okyanuslardaki kirlilik nasıl azaltılacak?
• Gıda güvenilirliği blockchain ile nasıl sağlanacak?
• Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan insanlar salgına karşı nasıl korunacak?
• Döngüsel ekonomi çözümleri ile plastik, kimyasal malzeme, elektronik parça gibi kalemlerde dışa bağlılığımızı nasıl azaltacağız?
• Çevreci teknolojiler ile büyük çevresel problemlere nasıl çözümler sunulacak?

Sektörel Dikeyler

Sektörel Dikeyler

Otomotiv, ulaşım, beyaz eşya, tarım araçları, savunma, enerji üretim (genel), gıda, perakende, tarım, otel-restoran-turizm işletmeleri, insan kaynakları çözümleri, finans, e-ticaret, yazılım, bilişim, elektronik. 
istka-logo


sanayi-teknoloji


covid19 w800px

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk KWORKS‘e ait olup İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın görüşlerini yansıtmamaktadır.


sanayi-teknoloji