fbpx

Kimler Başvurabilir?

İLERİ AŞAMA GİRİŞİMLER

Büyük şirketler ile Covid-19 sonrasına uygun çözümler geliştirip işinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

Yeni müşteriler, iş ortakları ve yatırımcılar bulmak için en uygun çözümü sunan platformumuza başvuru için formu doldurunuz.

En az 1 senedir şirket olarak faaliyet gösteren, ekibinde en az 4 kişi bulunduran, ürünü hazır veya aylık tekrarlanan gelire sahip olan teknoloji tabanlı girişimlerdir.

• Programda ileri aşama girişimler ”İşbirliği Proje Liderleri” olarak adlandırılacaktır.
• Program boyunca işbirliği gruplarındaki koordinasyonu ve çözümlerin geliştirilmesini sağlayacaktır.
• Kademeli olarak gerçekleşecek işbirliği eşleştirmeleri için grubun ihtiyaçlarını belirleyecektir.
• Birebir görüşmelerde süreç ile ilgili bilgi akışını sağlamak ile sorumlu olacaktır.
• Seçilen İşbirliği Proje Liderleri ürün geliştirme süreçlerine devam edecek olup, program sonucunda ürünlerinin pazara girişi hedeflenmektedir.

• Gönüllü olarak projelerinizi desteklemek isteyen Kurumsal Şirketler, Yatırımcılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’ların bir arada yer aldığı bir platform sunulması
• Kurumsal şirketlerin mümkün olan tüm kaynaklarını (altyapı, işgücü desteği, vb.) açarak açık inovasyonu destekleme motivasyonuna sahip olması.
• Odak alanınız için farklı uzmanlıkları olan yetkin kişilerle ürün geliştirme sürecinin çok daha verimli olması
• Ürününüzün pazara çıkma ve ticarileşme süresinin önemli derecede kısalacak olması
• Farklı uzmanlıklara sahip kişiler ve potansiyel işbirlikleri için kurumlar ile tanışma fırsatı

KURUMSAL ŞİRKETLER

Topluma fayda sağlayacak yeni işleri desteklemek ve çözümün bir parçası mı olmak istiyorsunuz?

Ekosistemi birleştiren platformumuza başvuru için formu doldurunuz.

Sanayi, finans, perakende, hizmet, e-ticaret ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, tercihen çalışan sayısı en az 250, 2019 yıllık cirosu en az 100 Milyon TL olan kurumsal şirketlerdir. Bu şirketlerin gönüllülük esasına göre belirlediği kaynaklarını dayanışma esaslı tasarlanan platformda sunması beklenmektedir.

• Programda Büyük Kurumsallar olarak adlandırılacaktır.
• Büyük kurumsalların gönüllülük esasına göre belirlediği kaynaklarını dayanışma esaslı tasarlanan platformda ileri, orta ve temel düzeyde belirlenen karşılıklara göre tanımlaması ve sunması beklenmektedir.
• Büyük kurumsallar tarafından sunulması planlanan destekler, İşbirliği Proje Formu’nda belirtilecektir. Sunulan destekler anonim olarak İşbirliği Proje Liderleri ile paylaşılacaktır.
• İşbirliği Proje Liderleri ve Büyük Kurumsallar ikinci aşamada eşleşecektir.
• Eşleştirme sonucunda oluşturulan yeni gruplar içerisindeki yetenek ihtiyacı İşbirliği Proje Liderleri ve Büyük Kurumsallar tarafından birlikte belirlenecektir.
• Program süresince İşbirliği Proje Liderleri ile işbirliği içerisinde çalışmaları ve sunulan desteklerin uygun projeler bulunması durumunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
• Büyük Kurumsallar ‘’Lider Tablosu’’ kapsamında işbirliği projelerine verilen katkılar açısından derecelendirilecektir.

• Pandemi kaynaklı problemlere çözüm önerisi üretme noktasında destek olmak isteyen kurumsal şirketlere en uygun süreç tasarımının sağlanmış olması
• Yenilikçi iş modellerini hızlı test etme ve deneyimleme şansı
• Destekçilerimiz arasında olarak kurumsal itibarınızı müşteriler ve çalışanlar gözünde artırma imkanı
• Program sonunda kamuoyuna açıklanacak olan girişimci dostu kurumsal şirketler sıralamasında yer alma şansı
• En hızlı ve en etkili çözümleri üreten nitelikli girişimciler ile tanışma fırsatı
• Gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen belli koşulları sağlamanız durumunda işbirliği projelerinin ilk müşterisi veya yatırımcısı olma fırsatı

Group of people team support startup business

KAMU KURUMLARI VE STK'LAR

Ekosistemi güçlendirmek ve sürdürülebilir işbirliği temeli sayesinde topluma fayda sağlamak mı istiyorsunuz?

Gücümüzü birleştirerek yaygın etki yaratacak işbirliği platformumuza başvuru için formu doldurunuz.

Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlar (Bakanlıklar, Valilikler, Kalkınma Ajansları, TİM, Belediyeler vb.) ve resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. (TÜSİAD, MÜSİAD, İSO vb.).

• Program kapsamında sağlanacak olan desteklerin kamu kurumları tarafından ‘’İşbirliği Proje Formu’’nda paylaşılması beklenmektedir.
• Program kapsamında çözümün pazarda yaygınlaşmasını sağlamaları açısından uygun kanallara yönlendirmeleri sağlanacaktır.
• Kamu kurumlarının projelerin regülasyon süreçlerinde karşılaşabilecekleri engelleri öngörerek işbirliği gruplarını yönlendirmesi beklenmektedir.
• Kamu kurumları ile işbirliği ihtiyacı bulunan işbirliği projeleri dördüncü aşamada eşleşecektir.

•  Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlayarak topluma fayda sağlaması
•  Girişimler ile yapacağı işbirliği sayesinde güçlü bir dayanışma ağında yer alma hakkı, yeni normal kültüründe prestij kazanma
•  Kurum ve kuruluşların mevcut potansiyeline uyumlu kaynak ve bağlantıları sayesinde sürdürülebilir çözümlerin parçası olma

YATIRIMCILAR

Covid-19 sürecinde katma değerli ve işbirliği destekli girişimleri erken keşfetmek mi istiyorsunuz?

Girişimleri erken keşfetmek için işbirliği platformumuza başvuru formunu doldurunuz.

Üretim ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği, istihdamın devamlılığı ve uzaktan çalışma teknolojileri, finansal sürdürülebilirlik ve temiz teknolojiler, döngüsel ekonomi odak alanlarında yatırım yapmış veya bu alanlarda yatırım yapma potansiyeli olan, katma değerli ve işbirliği destekli girişimleri erken keşfetme fırsatı arayan yatırımcılardır.

• Program kapsamında sağlanacak olan desteklerin yatırımcılar tarafından ‘’İşbirliği Proje Formu’’nda paylaşılması beklenmektedir.
• İşbirliği Proje Liderleri ve yatırımcılar son kademe eşleştirme sürecinde bir araya gelecektir.
• Yatırımcıların işbirliği projelerinin pazarda yaygınlaşması amacıyla uygun kanallar ile buluşturması, sektör odağındaki profesyonel bağlantıları ile tanıştırma süreçlerini organize etmesi beklenmektedir.
• Deneyimlerini işbirliği proje liderleri ile paylaşarak, çözümlerin ölçeklenirken karşılaşabilecekleri engelleri öngörerek yönlendirmesi beklenmektedir.
• Gerçekleştirilecek olan “Çevrimiçi Demo Day” etkinliğine katılmaları beklenmektedir.
• Potansiyel görülen girişimler ile yatırım süreci için bağlantı kurabilecektir.

• Pandemi kaynaklı problemlere çözüm önerisi üreten girişimlere destek olmak isteyen yatırımcılara en uygun süreç tasarımının sağlanmış olması
• Yenilikçi iş modellerini en erken keşfetme fırsatı
• En hızlı ve en etkili çözümleri üreten nitelikli girişimciler ile tanışma fırsatı
• Destekçilerimiz arasında yer alarak KWORKS ve KWORKS girişimleri ile Covıd-19 sürecinde dayanışma içinde olabilme fırsatı

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk KWORKS‘e ait olup İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın görüşlerini yansıtmamaktadır.