fbpx

KWORKS COVID-19 Ekspres
Kurum-Girişim İşbirlikleri için
Eşleştirme ve Hızlandırma Platformu

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi – KWORKS olarak COVID-19 Salgını Süresince ve Sonrasında Dünyamıza Yenilikçi Çözümleri ile Yön Verecek Girişimler ve Onlara Destek Olacak Paydaşları Arıyoruz.

Proje kapsamında ileri aşama girişimler ile büyük şirketlerin çevrimiçi olarak eşleşeceği ve yeni çözümleri işbirliğinde geliştirecekleri bir eşleştirme etkinliği düzenlenecektir.

Bu etkinlikten seçilecek en iyi 10 işbirliği projesinin KWORKS’te 2 ay hızlandırılması ve demo günü
sunumu yapması sağlanacaktır.

Bu sayede ileri aşama girişimler işlerini ölçeklendirirken, büyük şirketler topluma fayda sağlayarak
yeni iş geliştirme ve yatırım imkanı bulacaktır.

KWORKS COVID-19 EKSPRES Platformu Çevrimiçi Demo Günü 22 Eylül 2020’de gerçekleşecektir. Etkinlik canlı yayınını takip edebilmek için lütfen kayıt olunuz.

Odak Alanları

Odak Alanları

Üretimin, Tedariğin ve Perakendenin Devamlılığı

İstihdamın Devamlılığı ve Uzaktan Çalışma Teknolojileri

Finansal Devamlılık

 

Temiz Teknolojiler ve Döngüsel Ekonomi

Sektörel Dikeyler

Sektörel Dikeyler

Otomotiv, ulaşım, beyaz eşya, tarım araçları, savunma, enerji üretim (genel), gıda, perakende, tarım, otel-restoran-turizm işletmeleri, insan kaynakları çözümleri, finans, e-ticaret, yazılım, bilişim, elektronik. 

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvurabilir?

İleri Aşama Girişimler

Yeni iş ortakları ve yatırımcılar ile girişimlerini ölçeklendirme fırsatı

Kurumsal Şirketler

İtibar kazandıracak sosyal etki, yeni iş geliştirme ve yatırım fırsatı

Kamu Kurumları ve STK'lar

Topluma fayda sağlayacak sürdürülebilir ve güçlü işbirliği temeli

Yatırımcılar

Katma değerli ve işbirliği destekli girişimleri erken keşfetme olanağı

Nasıl İşler?

Nasıl İşler?

Başvuruların Toplanması
8 Haziran - 1 Temmuz 2020

İleri aşama girişimler, kurumsal şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, STKlar, yatırımcılar için hazırlanan farklı kayıt formları ile başvurular toplanır ve süreç boyunca değerlendirilerek geri dönüşler yapılır.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
3 Temmuz 2020

Değerlendirmeler sonucunca 40 ileri aşama girişim, 160 kurumsal şirket programa devam etmeye hak kazanır ve detaylı rehber dokümanlar kendileriyle paylaşılır.

Yenilikçi çözüm sunan ileri aşama girişimler ile bu çözümlere altyapı, gayrimaddi kaynaklar ve işgücü desteği sağlayabilecek kurumsal şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları bir araya getirecek işbirliği eşleşme etkinliği gerçekleştirilir.

Çevrimiçi Jüri Değerlendirme Günü
10 Temmuz 2020

Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 işbirliği projesi ekspres hızlandırma programına katılmaya hak kazanır.

 

Ekspres Hızlandırma Programı
13 Temmuz - 15 Eylül 2020

Eğitimler, öğrenme ve planlama toplantıları, mentorluklar ve ilerleme toplantılarıyla proje ürünlerinin son halinin ya da ileri aşama prototiplerinin ortaya çıkarılması hedeflenir.

 

Çevrimiçi Demo Günü
17 Eylül 2020

İşbirliği proje liderleri kullanılabilir durumda ticarileşmeye hazır olan ürünlerini/hizmetlerini davetlilere tanıtır.

Demo günü canlı yayını yakip edebilmek için lütfen kayıt olunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

KWORKS COVID-19 Ekspres, ileri aşama girişimler, şirketler, kamu kurumları, STK’lar ve yatırımcıları bir araya getiren çevrimiçi eşleştirme ve hızlandırma programıdır. Program kapsamında seçilecek en iyi 10 işbirliği projesinin KWORKS’te 1 ay hızlandırılması ve demo günü sunumu yapması sağlanacaktır. Bu sayede ileri aşama girişimler işlerini ölçeklendirirken, büyük şirketler hem üstlendikleri sosyal sorumluluk sayesinde topluma katkıda bulunarak itibarlarını güçlendirecek hem de yeni iş geliştirme ve yatırım imkanı bulacaktır.

Program kapsamında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Program 4 hedef kitleyi kapsar.

– En az 1 senedir şirket olarak faaliyet gösteren, ekibinde en az 4 kişi bulunduran, ürünü hazır veya aylık tekrarlanan gelire sahip olan teknoloji tabanlı ileri aşama girişimler,
– Sanayi, finans, perakende, hizmet, e-ticaret ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, tercihen çalışan sayısı en az 250, 2019 yıllık cirosu en az 100 Milyon TL olan kurumsal firmalar,
– Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlar (Bakanlıklar, Valilikler, Kalkınma Ajansları, TİM, Belediyeler vb.) ve resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle çalışan kar amacı gütmeyen (TÜSİAD, MÜSİAD, İSO vb.) Kamu Kurumları ve STK’lar,
– KWORKS COVID-19 Ekspres odak alanlarında yatırım potansiyeli bulunan yatırımcılar programa başvurabilir.

Başvuru yapmalarında sakınca olmamak ile birlikte seçilmesi durumunda sadece birisi ile devam etmesi beklenecektir. İleri aşama girişimlerin başvuru kriterlerini karşılaması beklendiğinden dolayı, fikir aşamasındaki çözümler kabul edilmeyecektir.

KWORKS COVID-19 Ekspres programına başvuruda bulunan ileri aşama girişimlerin, takım, yenilik, ürünün uygulanışı, pazar stratejisi, pazar büyüklüğü, pazar rekabeti, ölçeklenme kapasitesi ve programla uyumluluk kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir.

Başvuru çağrısının kapanmasının ardından KWORKS Değerlendirme Komitesi girişimleri başvuru değerlendirme kriterlerine, odak alanı ve sektör dikeyi uygunluğuna göre puanlamaktadır. Puanlama sonucunda ise sıralamada öne çıkan ilk 40 girişim ilk aşamadaki eşleştirme sürecine dahil edilecektir. Şirketlerin başvuruları ise odak alanı ve sektör dikeyindeki uygunluğu ile birlikte lider tablosunda 3 aşamalı olarak değerlendirilecekleri katkı payına göre seçilecektir.

Değerlendirme Komitesi, KWORKS ekibi, mentor havuzundaki mentorlar (Kurumların üst düzey yöneticileri) ve yatırımcı ekosisteminden isimlerden oluşur.

Hayır. Programa seçilen girişimlerden KWORKS hisse payı talep etmeyecektir.

Evet seçilen girişimlerin en az 1 kurucusunun şirketlerin ise en az 1 ekip üyesinin eşleşme haftası boyunca eşleştirme etkinliğine ve seçilmesi durumunda hızlandırma programına katılması zorunludur.

Odak alanı ve sektör dikeyi tercihlerinize göre eşleşme yapılacaktır. Eşleştirmeler KWORKS mentorları rehberliğinde çevrimiçi başlatılacak, ilgi duydukları girişimlerden detay bilgi almak isteyen büyük şirketler girişimler ile telefon ve video call görüşmesi yapabileceklerdir.

Hedefimiz bir beklenti olmadan şirketlerin kaynaklarını girişimlere erişime açmasıdır. Bu motivasyonu olmayan şirketler sağladığı kaynağın kritikliğine göre 60 iş günü içinde kullanılmak şartıyla %5’e kadar ilk yatırımcı olma hakkı veya 60 iş günü içinde kullanılmak şartıyla ilk müşteri olma hakkı edinebilirler. Bu hakların hiçbiri münhasır değildir. Temel düzeyde kaynak sağlayan şirketlerin bu tip hakları olmayacaktır.

KWORKS, COVID-19 Ekspres Hızlandırma Programı’na katılacak girişimler 2 aşamalı bir değerlendirmeden geçerler. Program için wweb sitesi üzerinden online başvurular toplanacaktır. Başvuruların her biri değerlendirme komitesi tarafından incelenecektir. Kendisini en iyi ifade eden ve odak alanlarında en iyi çözüm potansiyeli taşıyan 40 girişim jüri görüşmelerine davet edilecektir. Jüri üyelerinin kendi içinde yaptığı değerlendirme sonucunda KWORKS COVID-19 Ekspres Hızlandırma Programı’na katılacak girişimler belirlenecektir.

Eğitim ve mentorluk oturumları, KWORKS COVID-19 Ekspres Programı’nda yer alan paydaşlar ile eşleşme, teknik alt yapı desteği, iş ve ürün geliştirme desteği, duyuru ve yaygınlaştırma desteği sunulacak olup program kapsamında seçilen girişim çözümlerinin hızlı bir şekilde pazara ulaştırılması hedeflenmektedir.

Evet seçilen girişimlerin en az 1 kurucusunun şirketlerin ise en az 1 ekip üyesinin eşleşme haftası boyunca eşleştirme etkinliğini katılması zorunludur.

KWORKS uygun görürse KWORKS hisse payı sözleşmesini imzalayarak devam edilebilir.

Paydaşların finansal kaynakları dışındaki kaynaklarını girişimlere açmaları beklenir. Hibe, nakit ya da sermaye desteği ancak hızlandırma demo günü olan program tamamlanma tarihinden sonra verilebilir. Finansal olmayan kaynaklar ileri, orta ve temel düzey olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. İleri düzey kaynaklara örnek seri üretim altyapısını açmak, orta düzey kaynaklara örnek ekipman ve teknik eleman desteği, ve temel düzey kaynaklara örnek mentorluk desteği örnek gösterilebilir. Detaylı kaynak sınıflandırması katılımcılar ile paylaşılacaktır.

İletişim


    TR10/20/COVID/0071

    Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” kapsamında hazırlanmıştır.
    İçerik ile ilgili tek sorumluluk KWORKS‘e ait olup İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın görüşlerini yansıtmamaktadır.