10 Ekim Perşembe günü İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile düzenlediğimiz KWORKS Ulusal İnovasyon Zirvesi’nde Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinden ve girişimcilik ekosisteminden temsilcilerle kurumiçi girişimcilik, kurum – girişim işbirlikleri, açık inovasyon uygulamaları, kitle fonlama, girişim sermayesi fonları ve kurum işbirlikleri be kurumsal girişim sermayelerini konuştuk.

KWORS İNOVASYON – Kurum – Girişim İşbirlikleri Paneli

KWORKS girişimlerinden DigiliraPAY, Diner, Missafir, Motivacraft, Pincident, SmartOpt ve ZGN’nin de katılımcılara sunum yaptığı zirveden KWORKS Direktörü Mahmut N. Özdemir’in notları şu şekilde;

“10 Ekim Perşembe günü değerli katılımcılarımızla KWORKS’te bir inovasyon zirvesi gerçekleştirdik (https://kworksinovasyon.ku.edu.tr/). Kurumiçi girişimcilik, kurum-girişim işbirlikleri ve kurumsal girişim sermayesi panellerindeki notlarımı aşağıda paylaşıyorum:

  1. Kurumiçi girişimciliğin en önemli etkisi kurum kültüründe yaşattığı değişimler.
  2. Çalışanlar maddi teşviklerden çok tanınma, yeni kabiliyetler geliştirme, tutkulu oldukları fikirleri hayata geçirmek gibi teşviklerden motive olarak kurumiçi girişimcilik programlarına katılıyorlar. (Murat Peksavaş)
  3. Türkiye’deki holdingler için kurumiçi girişimciliği destekleyen holding düzeyinde platformlar oluşturulabilir. Merkeziyetçi ve tepeden aşağıya bir anlayışla inovasyon yapmak kolay değil.
  4. Kurum-girişimi işbirliklerinde girişimler ile kurumları biraya getiren inovasyon yöneticileri önemli bir arayüz.
  5. Girişimcilerin işbirlikleri taleplerine zamanında dönebilmek startup dostu kurum olmak için önemli.
  6. Kurumların girişimler ile işbirlikleri yapma kabiliyetini geliştirmesi adım adım gelişiyor. İlk günden kompleks işbirliği modellerini denemeyin. (Samir Deliormanlı)
  7. Yabancı çok uluslu şirketlerin yurtdışındaki hızlandırma programlarına olan bağlantıları girişimler için yurtdışına açılma fırsatı sunuyor.
  8. Kurumsal girişim sermayesi fonlarını (KGSF) kurarken ilk kararlardan biri yurtiçinde mi yurtdışında mı kuralım.
  9. KGSF’ler girişimci ile beraber projeyi hayata geçiren bir yatırımcı mı olmalı yoksa sadece çıkışa mı odaklanmalı?
  10. KGSF’ler küçük bir GSF’nin büyük ortağı olarak GSF işbirlikleri kurabilir ve ulaşamadığı fırsatlara daha hızlı ulaşabilir. (Metin Salt)”